Agri služby

Agri služby

 

Zemědělské služby poskytuje obchodní společnost ZZN Pelhřimov a.s. od roku 1995. Z produktů činností společnosti jsou AGRI služby jedním z nejmladších a nejmenších, i když na území zfůzovaných podniků jako např. Agroslužby Kaplice, ACHP Mydlovary či ACHP Pelhřimov se služby prováděly již od přelomu 70 a 80 tých let.. Přesto se během poměrně krátké historie stabilizovali a naši partneři ve velké míře využívají jednotlivé nabízené služby. Jedním z cílů hned v počátku realizace bylo poskytovat služby na nejvyšší technické i technologické úrovni a v požadovaném čase a vysoké kvalitě. Snažíme se jít s dobou a vyhovět moderním trendům a technologiím, které se během let mění.

Sklizňové práce

 • sklízecí mlátičkou

Zajišťujeme sklizeň obilovin, řepky, kukuřice, slunečnice a dalších plodin jako jsousemenné trávy, mák, len, hořčice apod.

 • sklízecí řezačkou

Zajišťujeme sklizeň píce na senáž, GPS, sklizeň silážní kukuřice.

Aplikační práce

 • průmyslových hnojiv

Naši zákazníci mohou využít služby aplikace průmyslových hnojiv vysoce výkonnými pneumatickými rozmetadly Terra-Gator, vyznačující se vysokou přesností rozmetání v podélném i příčném směru a vysokým denním výkonem.

 • vápenatých hnojiv

Obchodní společnost ZZN Pelhřimov a.s. poskytuje svým zákazníkům možnost využít komplexní službu v oblasti aplikace vápenatých hnojiv. Služba zahrnuje nákup kvalitní suroviny, její přepravu velkokapacitními přepravníky k výkonnému a přesnému aplikátoru Terra-Gator s rameny se šnekovým rozmetacím ústrojím o záběru 10 a 12 metrů.

 • pesticidů a kapalných minerálních hnojiv 

Zajišťujeme komplexní služby moderními samojízdnými postřikovači SAMec a Amazone Pantera.

 • statkových hnojiv

Služba zahrnuje nakládání, přepravu a rozmetání statkových hnojiv na určený hon zákazníkem.

Precizní zemědělství

ZZN Pelhřimov a.s. je jednou z mála společností, která se od samého začátku provozování agri služeb zabývá precizním zemědělstvím. Přitom důraz není kladen jenom na uplatňování jeho jednotlivých prvků, ale na jeho komplexní využití. Sběr dat z pozemků, jejich analýza, zpracování, doporučení aplikace diferencovaného hnojení, vlastní provedení diferencovaného hnojení a jeho vyhodnocení. To je schéma činnosti, která se jako možný program objevuje u nejnáročnějších zákazníků při nabídce tzv. precizního zemědělství.

Dílčími prvky v rámci této nabídky jsou pak

 • zaměření hranice pozemku a zjištění přesné výměry
 • tvorba tématických map
 • přesné navádění strojů po pozemku
 • automatické zapínání a vypínání aplikace
 • vyhodnocování parametrů na pozemku v časové řad

 

Ostatní služby

 • doprava
 • přesné setí kukuřice s hnojením pod patu a přesné setí hustě setých plodin
 • základní agrotechnika půdy, příprava půdy, orba

V případě zájmu o uvedené produkty, kontaktujte našeho regionálního obchodního zástupce.

Kontakt:

Mgr. Petr Samek, produktový manažer

Telefon: 606 694 555, Email: petr.samek@zznpe.cz

 

Roman Hulec, produktový manažer, region Jihočeský kraj

Telefon: 606 680 774, Email: roman.hulec@zznpe.cz