Úvod

Agrochemie

 

ZZN Pelhřimov a.s. poskytuje kompletní služby v dodávkách pesticidů a služeb spojených s jejich správnou instalací do agrotechnických standardů rostlinné výroby. S prodejem kompletního sortimentu registrovaných pesticidů je spojena řada služeb v ochraně rostlin od diagnostiky škodlivých činitelů až po ucelený soubor poradenskýchslužeb.

Hlavní činnosti a služby

  • nabídka kompletního sortimentu přípravků na ochranu  rostlin, registrovaných v ČR ( herbicidy, fungicidy, insekticidy, stimulátory a regulátory růstu, desikanty, moluscocidy, rodenticidy, aj.) a listových hnojiv.
  • distribuce agrochemických přípravků včetně likvidace prázdných obalů od prodaných pesticidů
  • poradenská služba spojená s monitoringem porostů, diagnostikou škodlivých činitelů a návrhem ochranných opatření
  • konzultace celkové strategie ochrany rostlin
  • aplikace pesticidů včetně jejich kompletní logistiky
  • pořádání seminářů ochrany rostlin a polních dnů s prezentací vybraných doporučení v ochraně rostlin

Kontakty pro informace, objednávky, poradenství:

Ing. Milan Vondruška, vedoucí produktový manažer, poradenská činnost

Telefon: 602 613 733, Email: milan.vondruska@zznpe.cz

 

Ing. Jakub Vondruška, produktový manažer, poradenská činnost

Telefon: 702 167 350, Email: jakub.vondruska@zznpe.cz

 

Ing. Miroslav Simandl, produktový manažer, poradenská činnost

Telefon: 724 043 323, Email: miroslav.simandl@zznpe.cz

 

Ing. Martin Veis, produktový manažer, poradenská činnost

Telefon: 602 748 471, Email: martin.veis@zznpe.cz

 

Lenka Stehlíková, sklad Čekanice - objednávky

Telefon: 951 100 420, Email: chemie.ce@zznpe.cz

 

Eva Vejvarová, sklad Čekanice - objednávky

Telefon: 606 642 084, Email: chemie.ce@zznpe.cz

 

Petra Dekretová, sklad Dynín - objednávky

Telefon: 727 954 913, Email: petra.dekretova@zznpe.cz