Detail aktuality
12. 6. 2018

Dne 8.6.2018 se uskutečnil již XVIII.ročník střelecké soutěže o putovní pohár ZZN Pelhřimov a.s. ve střelbě na  asfaltový terč  pořádané pro zákazníky, se kterými spolupracuje a obchoduje a naše společnost na úseku krmiv. Soutěž se konala za dobrého  počasí bez deště  v příjemném prostředí  brokové střelnice Chodeč u Starého Pelhřimova  a  účastnilo se jí celkem 34 soutěžících. Střílelo se LOVECKÉ KOLO+ BATERIE  a vlastní závod zajišťovala střelecká komise OMS Pelhřimov (Hlavní rozhodčí Ing. František Vaňha) .

Soutěži přihlížela i řada dalších našich kolegů a obchodních partnerů. Během soutěže zbyl čas i na výměnu názorů  a individuální diskuzi o našich společných problémech v zemědělství, v živočišné výrobě a v neposlední řadě i ve výrobě krmiv. Již tradičně se na zdárném průběhu  této akce  podílelo i několik společností, které spolupracují se ZZN Pelhřimov a.s.. Jsou to společnosti: Kostelecké uzeniny a.s., Vodňanská drůbež a.s., PENAM a.s.,  ADDICOO GROUP s.r.o., TROUW NUTRITION BIOFAKTORY  spol. s r.o., MIKROP ČEBÍN a.s., BIOFERM CZ, spol. s r.o., ČMMJ,z.s, OMS Pelhřimov.

Pořadí prvních třech  vítězů  XVIII. ročníku střelecké soutěže o putovní pohár ZZN Pelhřimov a.s. bylo následující  a  vítězné poháry za své výkony obdrželi:

1.  místo   Ing.Frnoch Miroslav  ,  Wotan Forest, a.s. ,

2 . místo  pan Kučera Václav ,  CEF s.r.o.  Cerhonice

3.  místo  pan Vávra Petr  ,  Rybářství Lnáře  s.r.o.,

 Vítězům blahopřejeme a poděkování za zdařilý průběh rovněž patří i místním organizátorům z OMS Pelhřimov, jmenovitě panu Josefu Procházkovi  a  všem, kteří se na konání této již tradiční  sportovní akce ZZN Pelhřimov a.s. podíleli.