Úvod

Informace o uveřejnění rozhodnutí

20. 2. 2018

Uveřejňujeme tímto (viz. text níže a odkaz na zveřejněný dokument) rozhodnutí podle ust. § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o spojení všech akcií společnosti ZZN Pelhřimov a.s. a jejich přeměně do jediné kmenové zaknihované akcie na jméno.
 

Rozhodnutí o spojení a přeměně akcií

Uveřejnění rozhodnutí podle ust. § 529 odst. 1 občanského zákoníku

Společnost ZZN Pelhřimov a.s., se sídlem na adrese Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov, IČO 46678140, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 496/KSCB (dále jen „společnost“), rozhodla (rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady) dne 15. 1. 2018, mimo jiné tak, že:

a) rozhoduje ve smyslu ust. § 417 odst. 4 zákona o obchodních korporacích o spojení všech akcií společnosti a zároveň ve smyslu ust. § 529 občanského zákoníku o jejich přeměně, a to tak, že dosavadní 1 kmenová akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 100,000.000,-- Kč, 3 kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,000.000,-- Kč, 1 kmenová akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,-- Kč, 8 kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč a 1 kmenová akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 77.000,-- Kč se spojují a přeměňují do jediné kmenové zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 131,877.000,-- Kč, 

b) určuje lhůtu, ve které jediný akcionář odevzdá společnosti dosavadní akcie vydané společností, na dva měsíce od uveřejnění tohoto rozhodnutí.

 

19. 2. 2018

ZZN Pelhřimov a.s.