Úvod

Hnojiva

1. Prodej průmyslových hnojiv

Prodej průmyslových hnojiv v obchodní společnosti ZZN Pelhřimov a.s. byl znovu obnoven v roce 1995 a navázal tak na dlouholetou tradici prodeje průmyslových hnojiv na bývalých střediscích u naší společnosti v osmdesátých letech minulého století, kdy byl následně delimitován na podniky ACHP. Obdobně probíhal prodej hnojiv ve fúzovaných obchodních společnostech Agroslužby Kaplice a.s., Agropodnik Mydlovary a.s., Agropodnik Jindřichův Hradec a TAGREA Tábor. Našim zákazníkům nabízíme kompletní sortiment průmyslových hnojiv dle „Seznamu registrovaných hnojiv“, a to jak hnojiv volně ložených, tak i balených ve vacích případně pytlovaných. Podle požadavků zákazníka zajišťujeme dopravu pevných a kapalných hnojiv až přímo na pozemky našich odběratelů. Zákazníkům zajišťujeme aplikaci hnojiv přesnými pneumatickými rozmetadly TERRAGATOR jak uniformně (tj. stejnou dávkou na celou plochu)tak i variabilně (různou dávkou hnojiva), popř. i aplikaci vápenatých hnojiv rozmetadly se šnekovým rozmetacím ústrojím. Aplikaci kapalných hnojiv zajišťujeme 5 samochodnými postřikovači. Ve skladech hnojiv v Humpolci, Pelhřimově, Dobroníně, Rantířově, Dlouhé Brtnici, Chýnově, Záhoří (Doňov), Borovanech, Dyníně a Dívčicích  nabízíme standardně pevná a kapalná hnojiva. Ve skladech hnojiv Jarošov, Milevsko, Omlenice a Záhoří u Písku jsou nabízena pevná hnojiva. Kapalná hnojiva lze také odebírat ve skladech hnojiv Lomnice, Rodvínov, Kájov, Klenovice, Mladá Vožice a Uněšov. Celková skladová kapacita je 90 tisíc tun (pevná průmyslová hnojiva 65 tisíc tun a kapalná průmyslová hnojiva 25 tisíc tun).

Základní nabídka hnojiv:

LOVOGRAN, Ledek amonný s dolomitem, DASA 26-13, Močovina, DAM 390, Amofos NP 12-52, Diammonium fosfát DAP 18-46, COMPLEX 20/20+3S+Zn, NPK 15-15-15, Fosmag, Draselná sůl granulovaná  60%, Korn Kali (Kamex), Dolokorn (granulovaný vápnitý dolomit), Dolomitický vápenec, Dolomitické vápenaté hnojivo, vápenec jemně mletý. Dále pak nabízíme na objednávku další hnojiva a speciální hnojiva.

2. Výroba a prodej směsných hnojiv

Ve výrobnách směsných hnojiv v Pelhřimově a Jarošově můžeme namíchat z jednotlivých hnojiv v neomezeném množství kombinací směsi registrovaných hnojiv podle speciálního přání a požadavku zákazníka.

Standardně se míchají tato hnojiva:

Ledek amonný s dolomitem, LOVOGRAN, NP 20-20, Amofos NP 12-52, Fosmag, Draselná sůl granulovaná  60%, Korn Kali (Kamex), DAP a Dolokorn. Výroba hnojiv na zakázku představuje komplexní službu ve výživě plodin, kterou naše společnost poskytuje všem zákazníkům. Na základě rozborů půdy, předpokládaného výnosu plodiny, výnosu předplodiny, dávky organických hnojiv a dalších zpřesňujících údajů jsme schopni pomocí softwarového vybavení stanovit optimální množství živin pro plodinu na konkrétním pozemku. Po konzultaci se zákazníkem je pak připravena směs registrovaných průmyslových hnojiv, která přesně odpovídá požadavkům plodiny na daném pozemku a též splňuje přání zákazníka. Kromě základních živin N, P, K připravujeme tato hnojiva také s obsahem Mg, S po případě i jiných živin. Tento moderní systém hnojení přináší významné finanční úspory pro pěstitele obilovin, olejnin i okopanin. Zákazník není vázán na standardní kombinovaná hnojiva. Tímto systémem se též významně snižují náklady na aplikaci hnojiv i náklady na dopravu.

3. Doprovodné služby

V rámci produktu prodeje průmyslových hnojiv našim zákazníkům nabízíme program „Plán hnojení“. Jedná se o celkový soubor postupů při aplikaci průmyslových hnojiv, který kvalifikovaně a v souladu s platnou legislativou pomáhá zvládnout zákazníkovi základní evidenci pozemků dle LPIS, sestavení a vedení osevního plánu, plánu hnojení, bilancování živin.   Ne méně významnou službou pro naše zákazníky je pak bezplatné stanovení potřeby dusíku pro produkční a pozdní hnojení obilovin N-Testerem. Nyní můžeme stanovit potřebu dusíku i novým přístrojem Trimble GreenSeeker. V návaznosti na tuto službu jsme pak schopni zajistit přihnojení rozmetadlem s N-senzorem. Veškerou naši obchodní a poradenskou činnost podřizujeme nejenom maximálnímu finančnímu výnosu obchodního partnera, který mu plyne z realizovaného obchodu a aplikace, ale samozřejmě také z hlediska běžných standardů ochrany životního prostředí.

Kontakty pro informace a poradenství:

Ing. Pavel Šereda, vedoucí produktový manažer

Telefon: 602 108 932, Email: pavel.sereda@zznpe.cz

 

Ing. Josef Sršeň, produktový manažer

Telefon: 602 615 639, Email: josef.srsen@zznpe.cz