Úvod

Ke stažení

Legislativa

 • Zákon 199/2012 Sb. kterým se mění zákon 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících předpisů.
 • Směrnice 128/2009/ES kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.
 • Vyhláška 32/2012 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.
 • Vyhláška 75/2010 Sb. o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého.
 • Vyhláška 175/2005 Sb. o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou.
 • Vyhláška 206/2012 Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
 • Vyhláška 207/2012 Sb. o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.
 • Vyhláška 215/2008 Sb. o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organizmů rostlin a rostlinných produktů.
 • Vyhláška 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin.
 • Vyhláška 328/2004 Sb. o evidenci výskytu a hubení škodlivých organizmů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu.