Úvod

Komodity

 

Obchodní společnost ZZN Pelhřimov a.s. má díky dlouhodobé tradici v obchodu s obilovinami a olejninami významné postavení na agrárním trhu v ČR. Naše společnost provádí nákup, posklizňovou úpravu a následné skladování zemědělských rostlinných komodit. K tomuto má k dispozici  skladovou kapacitu  230 000 tun  ve vlastních skladech v Pelhřimově, Polné, Dobroníně, Čekanicích, Záhoří, Zdislavicích, Kamenici nad Lipou, Humpolci, Pacově, Kaplici, Benešově a dále využívá další pronajaté sklady v rámci celé ČR. Při posklizňové úpravě a skladování využívá naše společnost ověřené moderní a výkonné technologie. K dispozici je též moderní sušící kapacita ve všech velkokapacitních skladech. Celý proces  je pak sledován důkladnou laboratorní kontrolou  jak při nákupu, vlastní úpravě, tak při následném  prodeji. Speciální laboratorní kontrola je také věnována při příjmu, skladování a výdeji krmných komodit pro výrobu krmných směsí.    

1. Nákup a prodej rostlinných komodit

Obchodní společnost ZZN Pelhřimov a.s je dlouholetým partnerem našich zákazníků při nákupu olejnin, potravinářských obilovin, krmných obilovin, luskovin a ostatních drobných semen.Nakupované potravinářské obiloviny jsou určeny pro tuzemský zpracovatelský průmysl ( mlýny, sladovny a pivovary ), olejniny pro tuzemské i zahraniční odběratele a krmné obiloviny jsou určeny z převážné části pro vlastní výrobu krmných směsí a to především pro zákazníky zabývající se živočišnou výrobou bez vlastních půdy. Našim cílem je při nákupu uplatňovat takové metody, které jsou transparentní pro naše dodavatele a zároveň budeme následně schopni poskytnout zpracovatelskému průmyslu pravidelné celoroční dodávky potravinářských komodit dle předem dohodnutých jakostních parametrů. V rámci obchodních vztahů jsme schopni též od zpracovatelů odebírat otruby, krmnou mouku, sladový květ a řepkové šroty, které jsou zpracovávány následně při výrobě krmných směsí. Velký důraz je kladen rovněž při nákupu krmných obilovin, které jsou ve velké části základem profinální vyrobenou krmnou směs.

Krmné obiloviny

Pro výrobu krmných směsí jsou nakupovány tyto komodity

  • pšenice krmná
  • ječmen ozimý
  • ječmen jarní
  • oves krmný
  • kukuřice
  • tritikale
  • hrách krmný

Potravinářské obiloviny

Žito potravinářské je komoditou, ve které naše společnost dosahuje významné pozice (10-17%) na tuzemském trhu. Zrno z této oblasti je tradičně vysoké kvality a je dodáváno do mlýnů v celé České republice. ZZN Pelhřimov a.s. nabízí všem partnerům jistotu každoročních prodejů za dobrých podmínek.

Pšenice potravinářská pěstovaná na Vysočině a v Jižních Čechách má nižší obsah lepku, ale vyrovnanou kvalitou zrna je vhodná pro pekařské účely. Pro naše partnery také nakupujeme pšenici v produkčních oblastech podle jejich přání. Máme zájem obchodovat se všemi producenty, kteří u potravinářské pšenice dosahují dobré kvality.

Ječmen sladovnický je další komodita, která dosahuje v oblasti Vysočiny a Jižních Čech pravidelně vysokou kvalitu a stabilní výnos. Z tohoto důvodu jsou našimi obchodními partnery nejen tuzemské sladovny a pivovary, ale stále roste zájem ze strany zahraničních odběratelů.

Oves potravinářský vykazuje stále rostoucí plochy osevu a proto i objemy produkce jsou rok od roku vyšší. I zde obchodujeme jak s tuzemskými tak i se zahraničními zpracovateli.

Olejniny

Řepka ozimá patří k dalším komoditám, se kterou obchodujeme ve významném objemu. Díky zajímavým podmínkám nakupujeme již řadu let od prvovýrobců ze všech okresů naší republiky. Naším dodavatelům také zajišťujeme zpětný dovoz řepkových šrotů.

Luskoviny

Hrách krmný je používaný částečně pro výrobu krmných směsí, částečně je exportní surovinou. Díky mezinárodní kamionové dopravě je zboží dováženo přímo zahraničním zákazníkům. Na základě těchto podmínek poskytujeme všem partnerům ve všech regionech dobré nákupní podmínky.

Ostatní plodiny

Ostatní maloobjemové plodiny a obchod s nimi realizujeme na základě nabídkového vzorku přímo na přání našeho obchodního partnera. Jedná se především o obchod se semenem hořčice, kmínu, máku a lnu, který též nachází využití ve výrobě krmných směsí.

 

2. Laboratorní kontrola

Naše společnost vlastní laboratoře vybavené velice moderní laboratorní technikou, které zajišťují vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu. Zde laboratorní kontrolou prochází veškeré suroviny a rostlinné komodity, které jsou přijímány ke skladování a výrobě.  Další část laboratorní činnosti je zaměřena na  mezioperační kontrolu. V této části jsou prováděny laboratorní rozbory zaměřené převáženě na stanovení příměsí a nečistot po technologickém ošetření komodity.Při expedici potravinářských komodit je prováděna výstupní kontrola.  Zde je prováděna kontrola jakostních ukazatelů, dohodnutých s odběratelem dané komodity.Cílem naší společnosti je v této oblasti neustále zdokonalovat vybavení novými laboratorními přístroji, které budou schopny ve velice krátké době stanovit požadované parametry na vstupu u dodávaných a přejímaných surovin a komodit, tak abychom  nepřipustili vstup závadných surovin akomodit do potravinového řetězce.

3. Speciální nabídky v duchu hesla „Partner dobrých hospodářů“

Obilovinami pro výrobu krmných směsí se naše společnost specializuje již dlouhodobě  na výběr odrůd, které splňují  živinové parametry a to z hlediska potřebných energetických a bílkovinných složek včetně esenciálních aminokyselin a jejich využitelnost organismy jednotlivých zvířat. Našim zákazníkům jsme připraveninabízet velice výkonné odrůdy krmných obilovin s cílem garantovaného odběru.

Kvalita je u nás vždy na prvním místě.

Kvalitního ošetření a skladování nakupovaných komodit docilujeme díky nejmodernějším technologiím v této oblasti, do kterých naše společnost každoročně vkládá nemalé finanční prostředky . K tomuto bezesporu patří progresivní technologie na nástřik protiplísňového přípravku během příjmu rostlinných komodit, doplněna důkladnou následnou laboratorní kontrolou. Těmito všemi kroky se společnost ZZN Pelhřimov a.s. dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější společnosti v tomto oboru v rámci celé ČR.  

Kontakt: informace, poradenství

Ing. Michal Novotný, produktový manažer

Telefon: 602 565 048, Email: michal.novotny@zznpe.cz

 

Josef Hejsek, manažer výroby a logistiky pro: Pelhřimov, Humpolec, Pacov, Kamenice nad Lipou, Jarošov nad Nežárkou

Telefon: 602 118 869, Email: josef.hejsek@zznpe.cz

 

Milan Sejkora, manažer výroby a logistiky pro: Zdislavice

Telefon: 602 678 838, Email: milan.sejkora@zznpe.cz

 

Miroslav Ročně, manažer výroby a logistiky pro: Kaplice, Kájov

Telefon: 602 156 163, Email: miroslav.rocne@zznpe.cz

 

Josef Roušal, manažer výroby a logistiky pro: Záhoří u Písku, Čimelice

Telefon: 602 144 485, Email: josef.rousal@zznpe.cz

 

Milan Smrž, manažer výroby a logistiky pro: Čekanice u Tábora, Chýnov, Mladá Vožice

Telefon: 602 193 956, Email: milan.smrz@zznpe.cz

 

Ladislav Skalický, manažer výroby a logistiky pro: Benešov u Prahy

Telefon: 725 890 232, Email: ladislav.skalicky@zznpe.cz

 

Olga Černá, manažer výroby a logistiky pro: region Jihlava (Polná, Dobronín)

Telefon: 601 353 103, Email: olga.cerna@zznpe.cz