Úvod

Osiva

 

Obchodní společnost ZZN Pelhřimov a.s. začala svou novodobou historii v oblasti osiv psát rokem 1994, kdy zakoupila formou restitucí moderní čistící stanici osiv v Pelhřimově. Navázala tak na historii výroby osiv, kdy v sedmdesátých letech minulého století musela tuto činnost delimitovat do národního podniku Oseva. V současné době patříme mezi významné prodejce osiv v obchodním regionu Jižních Čech a Vysočiny. Disponujeme velice moderní výrobní kapacitou, schopným odborným personálem, a také velice dobrými kontakty s poskytovateli licencí na rozmnožování odrůd. Jsme si vědomi toho, že kvalita osiva je pro zemědělce základním intenzifikačním faktorem, který významnou měrou ovlivňuje jeho výnosy a prosperitu. Na tomto principu hodláme i nadále budovat vzájemně výhodné obchodní vztahy s odběrateli.

Prodej uznaných osiv

Obchodní strategie společnosti ZZN Pelhřimov a.s. je jasná. Svým zákazníkům nabízet a doporučovat osiva takových odrůd, která mají  předpoklad velice dobrého výnosu, a zároveň i zajištění dobrého odbytu. Nabízíme jednak odrůdy pro potravinářské využití, ale také speciální odrůdy pro potřebu výroby krmných směsí. Samozřejmostí je také výběr vhodných množitelských ploch, které jsou zárukou zdravého  porostu. Víme také to, že současný možný výběr odrůd v rámci Evropské Unie je obrovský,a tak je nutné dobře prostudovat a odzkoušet jejich vhodnost pro podmínky našeho regionu. Pokud české odrůdy jsou výnosné a dosahují ověřené kvality,  jsou a budou ze strany firmy ZZN Pelhřimov a.s. vždy vyráběny. Za tento postoj byla naše společnost již v minulosti českými šlechtiteli také oceněna.

Moderní finální výroba certifikovaných osiv

Klíčovým momentem pro zajištění kvality osiva je vzájemná spolupráce množitele a výrobce osiva. Stálá snaha zdokonalovaní výrobní technologie a celého procesu výroby osiva byla, je a bude pro společnost  ZZN Pelhřimov a.s. samozřejmostí. Přísné státní normy  uznaných osiv naší společnost již před několika lety přiměly k zavedení nového systému vnitřní a vnější kontroly. Systém je zpracován v kompletním integrovaném management systému a obsahuje jak kvalitu, bezpečnost práce, životní prostředí, tak HACCP. Tento systém zajišťuje v co největší míře uspokojení požadavků zákazníka především na kvalitu osiva, ale i dalších služeb s tímto produktem spojených (doprava, balení, moření, likvidace obalů, odborné poradenství a garance záruky). Víme, že výrobní technologie a pracovní postupy, které stačí dnes, v budoucnosti už nemusí obstát. Proto naše společnost každoročně investuje do nových technologií, nového hardwarového a softwarového vybavení pro řízení výrobního procesu , a v neposlední řadě i do vzdělávání výrobního personálu. Tímto způsobem si hodláme i v budoucnosti zajistit předpoklad k získávání nových zákazníků.

Obchodní systém prodeje osiv

Obchodní společnost ZZN Pelhřimov a.s. zajišťuje prodej uznaných osiv prostřednictvím svých obchodních zástupců v jednotlivých regionech. Cílem je, aby náš obchodní zástupce co nejlépe porozuměl potřebám farmářů v jeho regionu, a aby co nejvíce dokázal naplnit jeho představy a požadavky. K tomu, aby mohl poskytnout i odbornou radu je mu k dispozici produktový manažer společnosti, který je v této oblasti specialistou, a jeho náplní je dělat dobrý marketing produktu osiv. Heslo „včas dodané kvalitní osivo za přijatelnou cenu“ stručně vyjadřuje naše priority nyní i do budoucna.

 

V současné době má naše společnost následující výrobní kapacity:

Čistící stanice osiv Vedoucí : Kontakt :
ČSO Pelhřimov Martin Dvořák 602 105 328
ČSO Pacov - Nádraží Luboš Kotek 607 589 548
ČSO Pacov - Louže Luboš Kotek 607 589 548

Kontakty pro informace, objednávky, poradenství:

Ing. Libor Zahálka, vedoucí produktový manažer

Telefon: 602 180 496, Email: libor.zahalka@zznpe.cz

 

Ing. Petr Mádlo, produktový manažer

Telefon: 724 057 583, Email: petr.madlo@zznpe.cz

 

Ing. Libor Knetl, produktový manažer

Telefon: 724 082 409, Email: libor.knetl@zznpe.cz