Úvod

Úvod

Základní údaje o společnosti:

 

Společnost ZZN Pelhřimov a.s. patří mezi nejvýznamnější obchodní společnosti působící v regionu Českomoravské Vysočiny a jižních Čech. Poskytuje široké spektrum činností zemědělské prvovýrobě a potravinářskému zpracovatelskému průmyslu, čímž se stává důležitým účastníkem potravinového řetězce. Dosahovanými výsledky se společnost ZZN Pelhřimov a.s. řadí mezi přední společnosti v daném oboru v celé České republice. V současné době se společnost  zabývá: výrobou a prodejem krmných směsí, nákupem a prodejem rostlinných produktů, výrobou směsných minerálních hnojiv a prodejem minerálních hnojiv, prodejem agrochemických přípravků, výrobou a prodejem osiv, poskytováním aplikačních a sklizňových služeb v  oblasti zemědělské prvovýroby, prodejem zemědělské techniky. Další podnikatelskou aktivitou v oblasti živočišné výroby je výkrm a odchov krůt. Celé portfolio nabízených produktů a služeb je zajišťováno včetně odborného poradenství. V současné době společnost ZZN Pelhřimov a.s. zaměstnává 195 zaměstnanců a dosahuje ročního obratu kolem 3,3 miliardy Kč, na kterém se podílí z 29 % prodej rostlinných produktů, 30 % výroba krmných směsí, 17 %  prodej průmyslových hnojiv, z 8 % prodej agrochemických přípravků, z 4 % prodej osiv, z 2 % poskytování služeb v oblasti zemědělské prvovýroby a z 10 % ostatní produkty jako prodej zemědělské techniky, pohonných hmot a hospodářských zvířat. Prostřednictvím svých dceřiných společností řídí ZZN Pelhřimov a.s. úspěšně aktivity v oblastech rostlinné a živočišné výroby.  V regionu Jižních Čech  pěstuje produkci na 2 000 hektarech orné půdy a zajišťuje výkrm broilerů a chová  skot bez tržní produkce na 600 hektarech tamních luk. V okolí Benešova hospodaří na 6 500 hektarech a zabývá se chovem skotu, prasat a produkcí mléka.

Celková strategie podnikání společnosti ZZN Pelhřimov a.s. sleduje co nejužší sepětí se zemědělskou prvovýrobou, s cílem poskytovat co nejkvalitnější  a nejkomplexnější služby, za účelem maximálního uspokojení zákazníka.

 

Obchodní název společnosti: ZZN Pelhřimov a.s.
Sídlo společnosti: Pelhřimov, Nádražní 805, PSČ: 393 01
Identifikační číslo společnosti: 46 67 81 40
Právní forma společnosti: akciová společnost

Založení a vznik společnosti:

Společnost vznikla dnem 1.5.1992 zápisem do obchodního rejstříku a od tohoto dne je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 496.

Předmět podnikání společnosti:

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení,
 • výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad, doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu,
 • výroba a uvádění do oběhu uznaného osiva a sadby polních plodin,
 • služby pro zemědělskou výrobu,
 • zemědělská výroba.

Jinými slovy:

 • výroba a prodej krmných směsí,
 • obchod se zemědělskými komoditami,
 • výroba směsných hnojiv a prodej průmyslových hnojiv,
 • prodej agrochemie,
 • výroba a prodej osiv,
 • služby pro zemědělskou výrobu.