Produkty

 

Prodej agrochemikálií je součástí komplexu vertikály služeb ZZN Pelhřimov – od prodeje všech materiálových vstupů do zemědělské prvovýroby až po nákup zemědělské produkce.

 

V oddíle Pesticidy je součástí tohoto komplexu zejména:

Prodej přípravků na ochranu rostlin – herbicidy, fungicidy a mořidla, insekticidy a akaricidy, desikanty a regulátory dozrávání, moluskocidy, rodenticidy, nematocidy.

Prodej přípravků pro podporu zdravotního stavu rostlin a zvýšení jejich fotosyntetické aktivity – regulátory růstu a stimulátory, listová hnojiva, smáčedla, jiné pomocné látky.

Oborné poradenství – polní poradenství, diagnostika zdravotního stavu porostů a výskytu škodlivých činitelů, doporučení navazujícího aktuálního rostlinolékařského opatření i související agrotechniky.

Informační servis s rámcovým odborným přehledem problematiky vybraného segmentu ochrany rostlin, s kalkulací nákladů na vybraná ošetření, s fotodokumentací podporující signalizací ošetření.

Pořádání odborných seminářů a polních dnů

Záruky dodávky kvalitních přípravků od renomovaných výrobců a od prověřených dodavatelů.

Distribuce agrochemikálií ve standardní kvalitě a v promptních termínech dodání.

Smluvní garance dodávek a zajištění plateb v rámci vertikály služeb ZZN Pelhřimov a v rámci komplexu holdingu Agrofert.