Úvod

Produkty

 

Obchodní společnost ZZN Pelhřimov a.s. patří mezi největší výrobce krmných směsí na českém trhu s kapacitou výroby 200 000 tun ročně. Disponuje moderní technologií výroby s tepelným ošetřením krmiv v provozech VKS Pelhřimov a VKS Záhoří u Písku. Krmné směsi jsou dodávány zákazníkům do více než 30 regionů České republiky. Svými dlouhodobými zkušenosti a servisem souvisejícím s prodejem krmných směsí dodává široké spektrum svých produktů do významných chovů hospodářských zvířat v ČR.

Výroba a prodej krmných směsí je certifikována na plnění požadavků norem ISO 14001. Pro zajištění bezpečnosti krmiv je společnost ZZN Pelhřimov a.s. držitelem certifikátu GMP+B1. Od roku 2017 je VKS Pelhřimov certifikována pro výrobu krmných směsí BEZ GMO v souladu s nařízením (ES) č.1829/2003 a č.1830/2003. Doprava krmných směsí přímo na farmy zákazníků je zajištěna dodavatelsky moderními bezezbytkovými přepravníky krmiv s certifikací bezpečnosti krmiv BEZ GMO a GMP+B4.

 

Prodej krmných směsí

Společnost ZZN Pelhřimov a.s. nabízí svým zákazníkům široký sortimentem výrobků pro všechny druhy a kategorie běžně chovaných hospodářských zvířat.

Základním sortimentem jsou krmné směsi pro: prasata, drůbež, skot, ostatní.

U každého druhu je v nabídce výroby a dodání ještě několik dalších variant dle příslušného plemene a potřeby zákazníka.

 

Prodej medikovaných krmných směsí

Společnost ZZN Pelhřimov a.s. je držitelem Povolení ÚSKVBL k výrobě veterinárních léčivých přípravků – medikovaných krmiv. Na základě předepsaného receptu veterinárním lékařem jsou vyráběny a dodávány medikované krmné směsi na farmy chovatelů hospodářských zvířat.