Produkty

 

Obchodní společnost ZZN Pelhřimov a.s. má díky své dlouhodobé tradici v obchodu s rostlinnými komoditami významné postavení na agrárním trhu v ČR.  Naše společnost umí nabídnout kompletní služby v oboru komodit. Zabývá se nákupem, posklizňovou úpravou, skladováním a prodejem rostlinných komodit.

 

Při posklizňové úpravě a skladování využívá naše společnost ověřené moderní a výkonné technologie. K dispozici je též moderní sušící kapacita ve všech velkokapacitních skladech. Celý proces je pak sledován důkladnou laboratorní kontrolou jak při nákupu, vlastní úpravě, tak při následném prodeji. Speciální laboratorní kontrola je také věnována při příjmu, skladování a výdeji krmných komodit pro výrobu krmných směsí.

 

Nakupované potravinářské obiloviny jsou určeny pro tuzemský zpracovatelský průmysl (mlýny, sladovny a pivovary), olejniny pro tuzemské i zahraniční odběratele, krmné obiloviny jsou určeny z převážné části pro vlastní výrobu krmných směsí.

 

Produkt rostlinné komodity je certifikován na plnění požadavků norem ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001. V rámci zajištění bezpečnosti komodit je společnost ZZN Pelhřimov a.s. držitelem certifikátu GMP+FSA.

 

Aktuálně máme k dispozici skladovou kapacitu cca 230 000 t ve vlastních skladech v oblastech Pelhřimov, Polná, Dobronín, Tábor – Čekanice, Chýnov, Mladá Vožice, Záhoří, Zdislavice, Kamenice nad Lipou, Humpolec, Pacov, Kaplice, Kájov, Benešov a Bošilec. Na všech skladech společnost disponuje moderní a výkonnou technologií jak pro posklizňovou úpravu a skladování, tak pro laboratorní kontrolu.