Produkty

 

Prodej průmyslových hnojiv

Naše společnost nabízí kompletní sortiment průmyslových hnojiv dle „Seznamu registrovaných hnojiv“, volně ložených, tak i balených ve vacích případně pytlovaných. Podle požadavků zákazníka zajistíme dopravu pevných a kapalných hnojiv až přímo na pozemky našich odběratelů. Zajistíme aplikaci hnojiv přesnými pneumatickými rozmetadly TERRAGATOR jak uniformně (tj. stejnou dávkou na celou plochu) tak i variabilně (různou dávkou hnojiva), popř. i aplikaci vápenatých hnojiv rozmetadly se šnekovým rozmetacím ústrojím. Ve skladech hnojiv v Humpolci, Pelhřimově, Dobroníně, Rantířově, Dlouhé Brtnici, Chýnově, Záhoří (Doňov), Borovanech, Dyníně a Dívčicích nabízíme pevná a kapalná hnojiva. Ve skladech hnojiv Jarošov, Milevsko, Omlenice a Záhoří u Písku jsou nabízena pouze pevná hnojiva. Kapalná hnojiva lze odebírat ve skladech hnojiv Lomnice, Rodvínov, Kájov, Klenovice, Mladá Vožice a Uněšov.

 

Výroba a prodej směsných hnojiv

Ve výrobnách směsných hnojiv v Pelhřimově a Jarošově lze namíchat z jednotlivých hnojiv v neomezeném množství kombinací směsi registrovaných hnojiv podle speciálního přání a požadavku zákazníka. Standardně se míchají tato hnojiva: Ledek amonný s dolomitem, LOVOGRAN, Amofos NP 12-52, DAP, Fosmag, Draselná sůl granulovaná 60 %, Korn Kali (Kamex) a Dolokorn. Výroba hnojiv na zakázku představuje komplexní službu ve výživě plodin. Na základě rozborů půdy, předpokládaného výnosu plodiny, výnosu předplodiny, dávky organických hnojiv a dalších zpřesňujících údajů jsme schopni pomocí softwarového vybavení stanovit optimální množství živin pro plodinu na konkrétním pozemku. Po konzultaci se zákazníkem je připravena směs registrovaných průmyslových hnojiv, která odpovídá požadavkům plodiny na daném pozemku a přání zákazníka. Kromě základních živin N, P, K připravujeme tato hnojiva také s obsahem Mg, S, po případě jiných živin. Zákazník není vázán na standardní kombinovaná hnojiva. Tento moderní systém hnojení přináší významné finanční úspory pro pěstitele obilovin, olejnin i okopanin, dále pak se i významně snižují náklady na aplikaci a dopravu hnojiv.

 

Doprovodné služby

Významnou službou pro naše zákazníky je pak bezplatné stanovení potřeby dusíku pro produkční a pozdní hnojení obilovin N-Testerem. Nyní lze stanovit potřebu dusíku novým přístrojem Trimble GreenSeeker.