Úvod

Střediska

 

Naše laboratoře zajišťují:

Kromě chemických laboratoří v Pelhřimově a v Záhoří, které slouží v první řadě k zajištění laboratorní kontroly oběma výrobnám krmných směsí, je každé nákupní středisko (Čekanice, Zdislavice, Kaplice, Benešov, Dobronín) vybaveno vlastní laboratoří, která zajišťuje kontrolu jakosti při nákupu a prodeji rostlinných komodit.

 

1) vstupní kontrolu surovin pro výrobu krmných směsí a výstupní kontrolu krmných směsí, tyto kontroly jsou řízeny Plánem kontroly kvality dle platných legislativních požadavků EU a ČR, norem a standardů jako jsou: ISO 22000, GMP+ a plnění kritérií nadstandardu pro udržení bezpečnosti krmiv

 

2) kontrolu kvality při nákupu a prodeji rostlinných komodit. Tato kontrola je řízena dle jakostních znaků uvedených v ČSN a kupních smlouvách

 

Provádíme analýzy:

- základní živinové parametry

- obsah mykotoxinů (DON, Zearalenon)

- přítomnost GMO

- přítomnost Salmonel

 

Práce našich laboratoří je validována účastí v Mezilaboratorních porovnávacích zkouškách (ÚKZÚZ Brno, O.K. Servis BioPro, fy NOACK ČR, Romer Labs)

 

Vybavení laboratoří – k rychlému stanovení základních živinových parametrů používáme univerzální laboratorní analyzátor DA 7250 od švédském firmy Perten. Základní analytiku dusíkatých látek provádíme na poloautomatické destilační jednotce italské firmy Velp. K analýze tuků a vlákniny využíváme přístroje od americké firmy ANKOM. Ke kontrole mykotoxinů ELISA metodou nám slouží rychlotesty Veratox od firmy Neogen. Přítomnost GMO sledujeme pomocí setů od firmy Romer Labs.

 

 

Vedoucí laboratoře:

Ing. Eva Krejsová                +420 702 220 897

                                            eva.krejsova@zznpe.cz