Úvod

Služby

 

Provoz MVKS (mobilních výroben krmných směsí) má v současné době k dispozici 3 míchárny, které jsou řádně registrovány na ÚKZUZ dle platných zákonů o krmivech a nařízení evropského parlamentu a rady pod registračním číslem:

 

CZ800142-31 míchárna 11t TROPPER na podvozku IVECO

CZ800142-30 míchárna 8t TROPPER na podvozku SCANIA

CZ800142-27 míchárna 8t TROPPER na podvozku SCANIA

 

MVKS jsou schopny vyrábět krmné směsi pro hospodářská zvířata přímo v zemědělském podniku z jeho vlastních krmných surovin. Tyto stroje jsou vybaveny šrotovacím zařízením, mačkačem, zařízením pro tukování směsí a řídící jednotkou s digitální váhou. Volně skladované krmné suroviny jsou dopravovány do MVKS pomocí pneumatické dopravy s flexibilní hadicí a přisávací jehlou. Obsluha podle výrobního zadání umisťuje přisávací jehlu postupně do jednotlivých druhů volně skladovaných krmných surovin a sleduje postupně plnění míchacího zařízení na displeji váhy. Vyprazdňování se provádí pneumaticky přímo do zásobníků u stájí zákazníka. MVKS mohou bez problémů měnit recepturu po každé šarži (11t, 8t), a je možné vyrábět i menší šarže. Výkonnost MVKS TROPPER je 60 tun krmných směsí za směnu.

 

Šrotování obilovin do bioplynových stanic

Tato služba je určena provozovatelům bioplynových stanic, kteří potřebují zoptimalizovat chod bioplynové stanice tak, aby bylo dosaženo nejlepších ekonomických ukazatelů, nebo zpracování méně kvalitních obilovin.

 

Prodej surovin (velkoprodej):

sójový šrot NON GMO

řepkový extrahovaný šrot

řepkový extrudovaný šrot

 

Doplňkovým programem je prodej surovin pro výrobu krmných směsí – sůl, vápenec, soda a další krmné komponenty, minerální přísady, převážně z produkce firmy Sano.