Úvod

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

12. 8. 2019

ZZN Pelhřimov a.s.

Pelhřimov, Nádražní 805,  IČ 46678140, DIČ CZ46678140

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 496

(dále jen „Společnost“)

Společnost informuje všechny spotřebitele podle ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, že v případě, kdy dojde mezi Společností a spotřebitelem jako kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz